آفریقای جنوبی استخراج از معادن طلا کار را فراهم می کند