چقدر هزینه کامل برای سنگ آهن گیاهان خرد راه اندازی