صنایع بتن و کاغذ هم مقدار زیادی از ذغال سنگ استفاده کنید