لازم است برای خرد کردن زغال سنگ برای تولید زغال سنگ سوخته