تامین کنندگان سنگ آهک در جنوب آفریقا برای نیروگاه های انرژی